Miss Macleod

Author's details

Name: Miss Macleod
Date registered: November 18, 2014

Latest posts

  1. Macmillan Coffee Morning — September 22, 2017
  2. Pupil Council 2017-2018 — September 15, 2017
  3. Pupil Council Elections — September 14, 2017
  4. Easter Hamper — May 11, 2017
  5. (No title) — April 27, 2017

Most commented posts

  1. Halloween — 1 comment
  2. Pupil Council — 1 comment

Author's posts listings

Sep 22

Macmillan Coffee Morning

Macmillan Coffee Morning Back School Pupil Council would like to invite you to attend their Macmillan Coffee Morning on: Friday 29th September 2017 At Sgoil A’Bhac Gym Hall Coffee and cake between 10.00am and 12.00am Bake Off – £1 to enter Dress Down, Wearing green – £1 Guess Miss Maclean’s Favourite Cake – 50p to …

Continue reading »

Sep 15

Pupil Council 2017-2018

Sep 14

Pupil Council Elections

Classes 3-7 took part in a school vote to elect the pupil council members for this year.

May 11

Easter Hamper

As part of an enterprise project GP3-5 raffled off 3 Chocolate Easter hampers on Friday the 5th of May. All the proceeds from this enterprise will go towards Bethesda. Here we have a photograph of our 3 lucky winners with GP3-5. We raised £93 for Bethesda!  

Apr 27

(No title)

Bhuannaich Jack! Fhuair Jack an duilleag aige gu bàrr am flùr an toiseach airson a bhith bruidhinn an t-uabhas Gàidhlig. ’S math a rinn thu Jack!

Apr 18

Comic Relief 2017

On Friday the 24th of March we had lots of fun and games going on in Sgoil a’ Bhac. We raised a staggering £473.00 for the 2017 Comic Relief Appeal. Pupil Council would like to thank everyone who contributed. You can see from the pictures below some of the things we got up to.

Mar 21

Biadh airson na h-iseanan!

Dh’obraich clasaichean Gàidhlig 3-7 comhla a’ cuir biadh ri chèile airson na h-iseanan. Chroch sinn iad air na craobhan mun cuairt a’ sgoil. Tha sinn air a bhith cumail sùil oirre agus tha na h-iseanan air a bhith dhan ith. Ium, Ium!!!    

Jan 30

Robert Burns

Rinn Clas 3-5 brat-buird le tartan ùr a chruthaich iad fhèin agus an t-altachadh “Selkirk Grace” air. Thug iad dhachaigh na brat-buird airson an cleachdadh aig an taigh.  

Jan 12

Daily mile alternative!

Fealla-Dhà anns an t-Sneachd! Seach gu robh e a’ coimhead rudeigin sleamhainn a-muigh an-duigh rinn GP3-5 bodaich sneachda an àite a mìle lathaicheil anns an 15 mionaidean sa mhadainn! Abair gu robh fealla-dhà aca feuchainn ris an criochnachadh anns an tìde goirid.  

Dec 20

Winning design!

Well done Ellen! Ellen’s design won this year’s Christmas Display Board competition! It was her design that got transferred onto one of the large wooden boards that will be on display somewhere in Stornoway. Keep your eyes peeled for it!

Older posts «