Miss Macleod

Author's details

Name: Miss Macleod
Date registered: November 18, 2014

Latest posts

  1. Easter Hamper — May 11, 2017
  2. (No title) — April 27, 2017
  3. Comic Relief 2017 — April 18, 2017
  4. Biadh airson na h-iseanan! — March 21, 2017
  5. Robert Burns — January 30, 2017

Most commented posts

  1. Halloween — 1 comment
  2. Pupil Council — 1 comment

Author's posts listings

May 11

Easter Hamper

As part of an enterprise project GP3-5 raffled off 3 Chocolate Easter hampers on Friday the 5th of May. All the proceeds from this enterprise will go towards Bethesda. Here we have a photograph of our 3 lucky winners with GP3-5. We raised £93 for Bethesda!  

Apr 27

(No title)

Bhuannaich Jack! Fhuair Jack an duilleag aige gu bàrr am flùr an toiseach airson a bhith bruidhinn an t-uabhas Gàidhlig. ’S math a rinn thu Jack!

Apr 18

Comic Relief 2017

On Friday the 24th of March we had lots of fun and games going on in Sgoil a’ Bhac. We raised a staggering £473.00 for the 2017 Comic Relief Appeal. Pupil Council would like to thank everyone who contributed. You can see from the pictures below some of the things we got up to.

Mar 21

Biadh airson na h-iseanan!

Dh’obraich clasaichean Gàidhlig 3-7 comhla a’ cuir biadh ri chèile airson na h-iseanan. Chroch sinn iad air na craobhan mun cuairt a’ sgoil. Tha sinn air a bhith cumail sùil oirre agus tha na h-iseanan air a bhith dhan ith. Ium, Ium!!!    

Jan 30

Robert Burns

DSCN4223

Rinn Clas 3-5 brat-buird le tartan ùr a chruthaich iad fhèin agus an t-altachadh “Selkirk Grace” air. Thug iad dhachaigh na brat-buird airson an cleachdadh aig an taigh.  

Jan 12

Daily mile alternative!

Caraid ùr!

Fealla-Dhà anns an t-Sneachd! Seach gu robh e a’ coimhead rudeigin sleamhainn a-muigh an-duigh rinn GP3-5 bodaich sneachda an àite a mìle lathaicheil anns an 15 mionaidean sa mhadainn! Abair gu robh fealla-dhà aca feuchainn ris an criochnachadh anns an tìde goirid.  

Dec 20

Winning design!

Well done Ellen! Ellen’s design won this year’s Christmas Display Board competition! It was her design that got transferred onto one of the large wooden boards that will be on display somewhere in Stornoway. Keep your eyes peeled for it!

Dec 20

Christmas Display Board

Winning Design

Amidst our Christmas concert rehearsals our P6 and P7 girls were busy painting our Christmas display board that will be on show somewhere in the town centre. Keep your eyes peeled for it!

Nov 22

Children In Need

thanks

Nov 22

Children In Need

cin-total

Older posts «