«

»

Jan 30

Robert Burns

Rinn Clas 3-5 brat-buird le tartan ùr a chruthaich iad fhèin agus an t-altachadh “Selkirk Grace” air. Thug iad dhachaigh na brat-buird airson an cleachdadh aig an taigh.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *